Bioplastů se obáváme

Bioplastů se obáváme - dáváme přednost výrobě obalů z recyklovaného plastu… Za necelý rok jsme uspořili již více než 5tun nového plastu.

Otázka životního prostředí a udržitelného rozvoje je pro nás v Manufaktuře velmi důležitá. Jednou z oblastí, které proto věnujeme velkou pozornost, jsou obaly…  Obecně s nimi šetříme, rádi využíváme obaly z papíru, vyrábíme je v Čechách a část našeho sortimentu (koupelové soli) dokonce umožňujeme zakoupit do vlastních nádob.

Dlouhou dobu jsme intenzivně řešili, jakým způsobem ideálně přistoupit k používání plastových obalů, které jsou nezbytné pro zabalení sprchových gelů, šamponů a dalších tekutých výrobků. Uvědomujeme si, že naše planeta je plasty zaplavena a tato situace se rok od roku zhoršuje. Možností, které jsme zvažovali, abychom před touto skutečností nezavírali oči, bylo několik.

Další možností, která nás zprvu okouzlila, byly atraktivně znějící bioplasty. Toto řešení se pro nás zdálo jako jasná volba. Bohužel jen do doby, než jsme po důkladném prozkoumání této problematiky zjistili, že bioplasty nejsou pro životní prostředí žádnou výhrou, spíše naopak… Proč? Důvodů je hned několik. V přírodě se naprostá většina z nich přirozeně nerozkládá, jak bylo slibováno – a představa, že odpad z bioplastu je možné odhodit kdekoliv v přírodě a on se rozloží, je mylná. Nedořešenou otázkou je, kam by se měly bioplasty správně vyhazovat - vzhledem k nedořešenému způsobu správného nakládání s bioplasty ve smyslu odpadu dochází k tomu, že výrobky z nich vyrobené narušují recyklační řetězec standardních plastů, protože jsou standardně vyhazovány do kontejnerů z plastem, což není správné. Bioplasty mají jiné vlastnosti a narušují recyklační řetězec (snižují kvalitu plastového recyklátu, který se dá opakovaně využívat).

Další, neméně závažnou skutečností, vzhledem k potravinové krizi na velké části planety, je to, že jsou vyráběny především ze zemědělských produktů – kukuřičného škrobu, celulózy, cukrové třtiny… Představa, že suroviny potřebné k výrobě bioplastů, zaberou a zničí obrovské přírodní plochy, je děsivá (již nyní je ožehavým tématem pěstování palem na výrobu palmového oleje, jehož spotřeba rapidně vzrůstá – např. kvůli používání do biopaliv…).

V počátcích jsme se nadchli myšlenkou umožnit zákazníkům nákup vybrané kosmetiky formou stáčeného prodeje do vlastních nádob. Tato varianta narazila na jemné a šetrné složení našich produktů, které bychom museli výrazně více konzervovat, abychom dokázali zajistit hygienu a mikrobiologickou stabilitu. Po dlouhých debatách s našim vývojovým a výrobním oddělením, které ručí za kvalitu našich výrobků, jsme se rozhodli od tohoto řešení prozatím více méně upustit (s výjimkou výše zmíněných koupelových solí, které toto řešení umožňují).

Jako ideální řešení této problematiky jsme nakonec vyhodnotili výrobu našich lahviček s příměsí recyklovaného PETU. Z PET materiálu vyrábíme naši lahvičky již od počátku. Jedná se o nejkvalitnější plast, který lze nejlépe recyklovat (až 50x). Od jara 2018 je naprostá většina našich lahviček nově vyráběna s 25% podílem recyklovaného PETU. Za necelý rok jsme tak ušetřili již více než 5tun nového plastu. Toto zjištění nás naprosto nadchlo a povzbudilo do další etapy tohoto projektu. Ve spolupráci s naším dodavatelem plastových obalů usilovně pracujeme na tom, abychom do budoucna mohli obsah recyklátu v našich obalech zvýšit na maximum, a ušetřit tak plastu ještě více.